name
Қазақстанда күн энергетикасы

Электр энергияны өнеркәсіптік өндіру

Қазіргі уақытта, моно және поликристалдық панельдер негізінде фотоэлектрлі модульдерді қолданатын күн электр стансасы КЭС ең таралған түрі болып табыладыөйткені осы түрі жер бедері мен қуат жүйесіне байланысты, БЭК шығыс параметрлерін кеңінен түрлмүмкіндік береді. Фотоэлектрлік модульдерді бекіту әдісіне байланысты КЭС негізгі екі түрі баіркелген жүйе - фотоэлектрлі модульдер күн жылжу бұрышы параллель және күнді қадағалау механизмі (трекер) бар. Бірінші түрі біршама арзан - бірақ аймақ енімен түсіндірілетінкүн белсенділігінің 2-3 сағатынан аспайтын ең жоғары жүктемесі бар, сондай-ақ, осы жүйелерге трекер- жүйелеріне қарағанда 1 кВт-да 2-ден 10 есе үлкен жер учаскесі қажет. Екінші түрі - күн бойы күннің көлбеу бұрышын қадағалаушы трекер-жүйесі бар үстелдерді пайдаланатын КЭС. Бұл жағдайда станцияның ПӘК-і жыл сайынғы сыйымдылықтың 30-дан 57% -на дартады.

Өнеркәсіптік КЭС жақында қуатты өнеркәсіптік аккумуляторлық батареяларды (АКБ) пайдалану ұсынылған. Бұл АКБ күн белсенділігі кезінде (күндізгі уақытта) электр энергиясын жинақтауға және оны желінің ең жоғарғы жүктемесі кезінде кешке жеткізуге мүмкіндік береді. Алайда мұндай АКБ-дың қысқа мерзімділігі мен жоғары құны қазіргі уақытта осы жүйелердің белсенді пайдаланылуына жол бермейді.

1-сурет. Тіркелген жүйедегі күн электр станциясы

2-сурет. Бір осьті трекер жүйесі

3-сурет. Екі осьтік трекер жүйесі